Vi­dar Ud­jus, po­li­tisk re­dak­tør

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Knapt noen stor­tings­kan­di­da­ter kan ute­luk­kes fra Tin­get. Det gir oss vel­ge­re økt inn­fly­tel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.