FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ut­jev­nings­man­da­ter

● Stor­tin­get be­står av 150 dis­trikts­man­da­ter og 19 ut­jev­nings­man­da­ter, ett for hvert fyl­ke..

● Et­ter val­get for­de­les først dis­trikts­man­da­te­ne (fem fra Vest-ag­der og tre fra Aust-ag­der), så­kalt sik­re el­ler fas­te man­da­ter.

● De­ret­ter ser man på hvor man­ge rest­stem­mer el­le ubruk­te stem­mer par­ti­ene har på lands­plan. Det­te gjel­der kun par­ti­ene som har opp­slut­ning over sperre­gren­sen på fi­re pro­sent.

● De­ret­ter for­de­les ut­jev­nings­man­da­te­ne til de fyl­ke­ne hvor det er flest rest­stem­mer el­ler ubruk­te stem­mer, men også ut fra hvor man­ge ut­jev­nings­man­da­ter hvert par­ti skal ha.

● Sys­te­met er kom­pli­sert, og for­de­ling av ett ut­jev­nings­man­dat i ett fyl­ke på­vir­ker for­de­lin­gen i al­le and­re fyl­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.