79-åring kom uska­det fra ut­for­kjø­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

Lør­dag for­mid­dag kom en 79 år gam­mel kvin­ne uska­det fra den­ne ulyk­ka.

Det var klok­ka 11.50 lør­dag for­mid­dag at po­li­ti­et fikk mel­ding om hen­del­sen. Mel­din­gen gikk ut på at en bil had­de hav­net ut­for vei­en ved Kik­ker­heia, og at det ikke var per­son­ska­der.

Iføl­ge nett­ste­det N247 var en 79 år gam­mel kvin­ne ale­ne i bi­len da uhel­let fant sted. Bi­len skal ha holdt lav has­tig­het, og tril­let ut av vei­en før den hav­na på ta­ket i en skrå­ning. Sjå­fø­ren har de­ret­ter krø­pet uska­det ut av bi­len.

Lør­dag etter­mid­dag lig­ger bi­len frem­de­les på ta­ket, et­ter et mis­lyk­ket bil­ber­gings­for­søk.

FOTO: ROAR TOLFSEN/N247

Lør­dag etter­mid­dag lå bi­len frem­de­les på ta­ket i skrå­nin­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.