Ma­ry­an­ne Lid­tveit (52), Åraks­bø

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

1. Du kan gjø­re hva du vil hver dag, men du har ett opp­legg. Være i kon­takt med dyra og å ikke ha noen for­plik­tel­ser uten­om den job­ben du skal gjø­re.

2. Det må være Eøs-av­ta­ler, han­dels­av­ta­ler og im­por­ten av ost ikke minst. Vi vil ha et leve­dyk­tig land­bruk i Nor­ge. Det tru­er de vel­dig med det. Jeg er selv melke­bon­de. De må skjøn­ne hva de hol­der på med. Vil de ha norsk land­bruk, el­ler hva vil de?

3. Jeg sa det kan­skje nå? Sen­ter­par­ti­et.

4. Ja, Pål Ge­org Da­le. Nei, Jon Ge­org Da­le.

5. Land­bruk over hele Nor­ge. Også i Finn­mark og på vest­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.