Gry-hei­di O. Honne­myr (28), Ive­land

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

1. Pro­du­se­re ma­ten til det nors­ke folk gir meg en stor gle­de. Det blir jo en hobby og livs­stil også. 2. Å kun­ne for­de­le sub­si­die­ne jevnt, og på rik­tig måte.

3. Er ikke det hem­me­lig? Nei da, Sen­ter­par­ti­et for­di jeg fø­ler de fron­ter vår side.

4. Han he­ter Jon Ge­org Da­le. 5. Byt­te ut den re­gje­rin­gen som sit­ter. Den er litt for blå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.