Sti­na The­re­se Lor­ås Hes­saa (40), Hæ­ge­land

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

1. Være ute og job­be så nært na­tu­ren. Da fø­ler jeg gjør noe me­nings­fylt og vik­tig.

2. De må sør­ge for at det går an å leve som bon­de i små ska­la. Det må de der­som de vil iva­re­ta Byg­de-nor­ge.

3. Lig­ger ett godt styk­ke til ven­st­re. Tid­li­ge­re var jeg med i MDG, men så skar det seg med rov­dyr­po­li­tik­ken. Ak­ku­rat nå hel­ler jeg mot Rødt.

4. Jon Ge­org Da­le?

5. Sør­ge for at de mind­re bru­ke­ne blir iva­re­tatt. Få inn po­li­ti­ke­re som øns­ker det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.