Ei­vind Gangs­ei (43), Åm­li

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

1. Det er selv­sten­dig­he­ten og det å få dri­ve med na­tu­ren. En kan be­stem­me selv på godt og vondt. Av og til blir det gjort feil, men da går det mest ut­over meg selv.

2. Øke selv­råde­ret­ten. Fjer­ne hind­rin­ger og be­grens­nin­ger. Også må de­ler av kon­se­sjons­lo­ven må fjer­nes.

3. Høy­re. Det er det som pas­ser best. Du kan si jeg er en utra­di­sjo­nell bon­de.

4. Tryg­ve Slags­vold Ved … nei vent nå! Det er Jon Ge­org Da­le det.

5. Å fjer­ne rov­dyr må det bli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.