Ole Es­pen Honne­myr (28), Ive­land

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

1. Livs­sti­len, og å pro­du­se­re norsk og sunn mat. Fri­he­ten til å sty­re ar­beids­hver­da­gen er også en stor gle­de. Selv om det er mye ar­beid.

2. Bed­re ramme­vil­kår og bed­re toll­vern. De gjør det ikke enk­le­re de som har sit­tet de sis­te fi­re åre­ne. I al­le fall ikke for dis­trikts­bon­den.

3. Det er Sen­ter­par­ti­et.

4. Han he­ter Jon Ge­org Da­le. 5. Kom­mu­ne og land­bruk. At det ikke bare er snakk om sen­tra­li­se­ring for det er jeg lei av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.