FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8 år

Ali­se Nord­ha­gen, Kristiansand. Gra­tu­le­rer så mye med 8-års­da­gen til vår kjæ­re Ali­se. Du er full av hu­mor, gode kom­men­ta­rer, smil og lat­ter. Du er snill og god mot al­le rundt deg og ei su­per store­søs­ter. Klem­mer fra Erik, mam­ma og pap­pa.

6 år

Emi­lie Lind­gren-ås­ly, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med da­gen til vår sprud­len­de go'jen­te Emi­lie som blir 6 år idag. Du er om­sorgs­full, snill og skøyer­ak­tig og vi els­ker deg så høyt. Gle­der oss til å fei­re deg. Klem fra mam­ma og pap­pa.

5 år

Em­ma Årik­stad En­gen, Ven­ne­sla. Em­ma fyl­ler 5 år den 14. au­gust. Vi gra­tu­le­rer deg kjempe­mye og øns­ker deg en su­per dag! Vi gle­der oss til å fei­re deg! Hil­sen bes­te og bes­ten på Kongs­gård II, og tan­te Ag­ne­te og on­kel Erik på Strai.

5 år

Gau­te og Trym Holte­berg Har­bakk, Kristiansand. Hipp hur­ra for de mor­som­me og gode gut­te­ne våre som fyl­ler 5 år i dag! Vi dig­ger dere fra mor­gen til kveld og hå­per da­gen blir ak­ku­rat helt per­fekt! Stor klem fra Eskil, mam­ma og pap­pa.

3 år

Nils Hog­stad Olastu­en, Kristiansand. Hur­ra for god­gut­ten Nils som fyl­ler tre år i dag. Du er topp, og vi dig­ger deg! Sto­re klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.