MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Ba­le

4. Flaks

6. Svensk pron.

7. Utrop

8. Må­ne­skalk

9. Pron.

10. Rot­frukt

12. Skre­det LODDRETT

1. Fa­ne

2. Dyr

3. Es­ken

4. Mynt

5. Sjang­le

11. Røyk Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Bak­ke

4. For

6. Kø

7. Is

8. Kr

9. Se

10. Ene

12. Tu­nis LODDRETT

1. Bak­ket

2. Ko

3. Es­sens

4. Føre

5. Ri­se

11. NN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.