50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

14. AU­GUST 1967

●● To frans­ke ung­dom­mer er spor­løst for­svun­net i Byk­le. De har etter­latt seg en ulov­lig par­kert bil i vei­krys­set like ved Byk­le bru. Det var den bi­len som le­det tan­ken hen på at det var skjedd noe galt. Bi­len ble ob­ser­vert fre­dag etter­mid­dag for­rigeg uke av en tu­rist som nes­te mor­gen meld­te fra til lens­mann Brok­ke i Val­le. Po­li­ti­et i Kristiansand sat­te straks i gang etter­forsk­ning med froske­mann og po­liti­hund. Et­ter­forsk­nin­gen for­gikk i hele går uten re­sul­tat, og hå­pet om å finn­ne de to tu­ris­te­ne i li­ve er nå me­get lite. te. Lens­mann Brok­ke hel­ler til den hy­po­tese­te­se at de har stop­pet bi­len for å ta en titt på å fosse­stry­ket og sklidd på fjel­let og falt ut i el­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.