25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

14. AU­GUST 1992

●● Fi­re bus­ser med over 300 kvin­ner og barn for­lot i går etter­mid­dag Bos­nias krigs­her­je­de ho­ved­stad Sa­ra­je­vo et­ter man­ge ti­mers ven­ting i dre­pen­de var­me. Eva­ku­e­rin­gen ko kom i stand et­ter en av­ta­le med de stri­den­de par­te­ne i byen. De tre bus­se­ne og en mini­buss skal frak­te kvin­ne­ne og bar­na til havne­byen Split ved Adria­ter­ha­vet. Eva­ku­e­rin­gen er en av de mest om­fat­ten­de si­den kri­gen star­tet for fi­re må­ne­der si­den. Ser­bis­ke le­de­re i Sa­ra­je­vo ga sitt sam­tyk­ke til eva­ku­e­rin­gen sam­ti­dig med at FNS sik­ker­hets­råd for­be­red­te seg på å stem­me over en re­so­lu­sjon som gir klar­sig­nal til bruk av mi­li­tær makt for å be­skyt­te det hu­ma­ni­tær re ar­bei­det i Bos­nia-her­cego­vi­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.