QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken svært kjent fi­gur skrev Ed­gar Rice Bur­roughs en ro­man­se­rie om?

2. Hvor le­ver ig­bo­ene?

3. Hva he­ter den svens­ke elite­se­ri­en i fot­ball?

4. Hvil­ken ame­ri­kansk del­stat er den mins­te?

5. Hvil­ken dag er jø­de­nes hvile­dag, sab­bat?

6. Hvor man­ge vin­ger har en lop­pe?

7. Hvor ble Nor­ges førs­te si­vi­le fly­plass an­lagt?

8. Hva he­ter gre­ke­ren som gikk til an­grep på po­te­ter og brun­ost med sitt snakk om glyke­misk in­deks?

9. Når lev­de Je­an­ne d’arc?

10. Hva vil det si å bli eks­pa­tri­ert?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.