EKS­PER­TE­NE

Faedrelandsvennen - - TEMA -

An­ne Gre­ve

● Første­ama­nu­en­sis og barne­hage­fors­ker ved in­sti­tutt for barne­hage­læ­rer­ut­dan­nin­gen ved Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus (HIOA).

Ma­rie Skin­stad-jan­sen

● Leder i For­eldre­ut­val­get for barne­ha­ger (FUB).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.