Vi­pers knus­te Lar­vik i elite­tur­ne­ring

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no -

Vi­pers Kristiansand vant elite­tur­ne­rin­gen Skjær­gårds­le­ke­ne. Lar­vik ble ban­ket med åtte mål i søn­da­gens fi­na­le.

– Det var vel­dig bra. Vi le­det på det mes­te med 12 mål, sier Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen.

Fi­na­len i Tønsberg end­te 28– 20 til sør­len­din­ge­ne. Til pau­se var det 18–8.

Man­ge har spådd at Vi­pers vil ta over tro­nen et­ter Lar­vik kom­men­de se­song. Sist­nevn­te har mis­tet de fles­te pro­fi­le­ne et­ter 2016/2017-se­son­gen, og er i ferd med å byg­ge et nytt lag.

Søn­dag møt­tes la­ge­ne for førs­te gang et­ter at Lar­vik slo nett­opp Vi­pers i slutt­spill­fi­na­len.

– Det­te var litt mer enn en van­lig tre­nings­kamp, sier Gab­ri­el­sen, og un­der­stre­ker at la­get har hatt god pro­gre­sjon i hel­ga.

– Den førs­te kam­pen mot Stor­ha­mar var litt rus­ke­te, men vi har hatt bra ut­vik­ling i al­le kam­pe­ne, sier Gab­ri­el­sen.

Nå skal Vi­pers tre­ne en uke hjem­me, før tu­ren går til Dan­mark til tre­nings­leir, og fle­re kam­per mot gode dans­ke lag.

– Det vik­tigs­te nå er at vi får trent godt, og job­bet hardt de nes­te tre uke­ne. Det er mye som skal på plass, sier Gab­ri­el­sen.

I gruppe­spil­let spil­te Vi­pers 19–19 mot Stor­ha­mar, mens Stabæk og Gjer­pen ble slått hen­holds­vis 30–16 og 29–23. Det holdt til å vin­ne pul­je A.

Lar­vik vant al­le sine tre kam­per i gruppe­spil­let.

KIF var også med i elite­tur­ne­rin­gen i Tønsberg, et­ter å ha fått plas­sen til ØIF Aren­dal, som meld­te for­fall.

1. di­vi­sjons­klub­ben had­de én sei­er og to tap i gruppe­spil­let, og end­te på tredje­plass i pul­je A. I kam­pen om 5.-plas­sen ble det et 17–20-tap mot Ru­nar.

I J18-klas­sen ble det sei­er til Våg. Ka­ri­ne Emi­lie Dahlum ble match­vin­ner med sin 20–19-sco­ring to se­kun­der før slutt. Dahlum ble også kå­ret til fi­na­lens bes­te spil­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.