Kjør­te inn i buss bak­fra

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En mo­tor­syk­list hav­net på syke­hus et­ter at han på fyl­kes­vei 41 ved Here­foss kjør­te inn i en buss bak­fra. Po­li­ti­et ble vars­let om tra­fikk­ulyk­ken klok­ken 10.52. – Fø­re­ren har kjørt inn i bus­sen bak­fra. Vi har ikke fått opp­lys­nin­ger som ty­der på al­vor­lig per­son­ska­de. Men fø­rer av mo­tor­syk­ke­len er kjørt til syke­hus for vi­de­re be­hand­ling, sa po­li­ti­ets ope­ra­sjons­le­der Ey­vind For­mo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.