Dyr­le­gen mek­tig im­po­nert

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Dyr­lege Dag Sti­je ved Evje Dyre­kli­nikk sier «van­li­ge folk» ikke må fin­ne på å red­de dyr slik Lin­da Vra­num har gjort.

Han valg­te hen­ne til å ar­bei­de med Bel­la Bam­bi for­di hun har spe­si­el­le egen­ska­per.

– Lin­da Vra­num er dønn se­riøs og skal ha mye av æren for at det­te gikk bra. Det kre­ver enorm inn­sats og dyre­kunn­skap. Folk flest vil ald­ri greie å fore opp et vilt dyr, sier han.

Sit­je sier det er mer flaks enn å vin­ne i Lot­to at det sam­ti­dig har gått ei rå­dyr­geit med bare en kalv i nabo­la­get.

– Bel­la Bam­bi fikk løpe fritt og kun­ne nær­me seg sko­gen grad­vis. Der­med fant de hver­and­re. Det øker kraf­tig sjan­sen for over­le­vel­se til vin­te­ren, sier Sit­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.