Før nytt­år skal det ryd­des

Faedrelandsvennen - - NYHETER - RØNNING ULEBERG ODD-IN­GE

For­søp­lin­gen ved søp­pel­dun­ke­ne i Vennesla sen­trum skal ord­nes opp i. In­nen nytt­år fjer­nes hele re­tur­punk­tet

Det be­stem­te po­li­ti­ker­ne i bygg- og miljø­ut­val­get tors­dag.

Fra nytt­år inn­fø­res det kilde­sor­te­ring av plast, og da me­ner po­li­ti­ker­ne at det ikke er nød­ven­dig med et re­tur­punkt i Vennesla sen­trum len­ger.

Fle­re har rea­gert på alle søp­pel­dun­ke­ne som står ved inn­kjør­se­len til Vennesla sen­trum. Enda ver­re ble det da no­en be­gyn­te å kas­te mat­av­fall ved re­tur­punk­tet som egent­lig skal bru­kes til plast, klær og glass­re­tur.

Før nytt­år skal alt­så alt sam­men fjer­nes. Po­li­ti­ker­ne me­ner det må hol­de med re- tur­punk­ter ved Trend i Gras­lia, ved Bruve­gen og ved Vennesla bede­hus.

FOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Dis­se skal vekk. Før nytt­år skal re­tur­punk­tet ved inn­kjør­se­len til Vennesla sen­trum av­vik­les.

FOTO: TIPSER

Fle­re gan­ger i som­mer har det sett slik ut om mor­ge­nen ved inn­kjør­se­len til Vennesla sen­trum

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.