22 på syke­hus i Lon­don

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Lon­dons am­bu­lanse­tje­nes­te opp­ly­ser at 22 per­soner ble be­hand­let på syke­hus et­ter ter­ror­hen­del­sen på en Tbane­sta­sjon i Lon­don. In­gen er kri­tisk skadd.

Det er den bri­tis­ke anti­ter­ror­styr­ken etter­fors­ker hen­del­sen som ter­ror. Det er ikke kjent om alle de 22 ska­de­de ble ram­met av ek- splo­sjo­nen el­ler bran­nen in­ne på T-ba­nen ved sta­sjo­nen Par­sons Stre­et, el­ler om no­en av dem ble skadd i treng­se­len og pa­nik­ken som opp­sto etter­på. Fle­re vi­deo­er og bil­der fra T-ba­nen vi­ser en gjen­stand som kan se ut som en hjemme­snek­ret bom­be el­ler brann­bom­be, plas­sert in­ne i en vogn på T-ba­nen. Gjen­stan­den be­står av en hvit plast­bøt­te med en hvit handle­pose rundt, med led­nin­ger hen­gen­de ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.