FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Noe av det Pictureit.no AS selger

● Pla­ka­ter med teks­ter for en rek­ke for­skjel­li­ge fa­mi­lie­kon­stel­la­sjo­ner, også utra­di­sjo­nel­le.

● Tekstil­pro­duk­ter som kjøk­ken­hånd­klær og pute­trekk.

● Pla­ka­ter med ka­rak­te­ris­tis­ke dia­lekt­ut­trykk fra en rek­ke ste­der i Nor­ge.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Det­te er «best­sel­ger­ska­pet» til Pictureit.no AS. To­talt har be­drif­ten rundt 400 pro­duk­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.