Åtte av ti Apre­pre­sen­tan­ter har høy­ere ut­dan­nel­se

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Det sto­re fler­tal­let av Aps stor­tings­re­pre­sen­tan­ter (49) har høy ut­dan­nel­se og jobb­er­fa­ring fra of­fent­lig sek­tor. De er en grup­pe der høy­ere ut­dan­nel­se er langt mer van­lig enn ge­ne­relt i be­folk­nin­gen. Po­li­ti­ke­re fra pri­vat sek­tor er en mi­no­ri­tet, skri­ver Klasse­kam­pen. Mens én av tre har høy­ere ut­dan­nel­se ge­ne­relt i be­folk­nin­gen, har åtte av ti i Aps stor­tings­grup­pe høy­ere ut­dan­nel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.