Pro­ble­mer med reise­reg­nin­ger for pen­sjo­nis­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - ARVID ARNFINN MJÅLAND

Jeg reis­te til trygde­kon­to­ret i Man­dal for å få hjelp til å fyl­le ut tre reise­reg­nin­ger for kona på net­tet.

●● Der fikk jeg ikke hjelp. Vi måt­te rin­ge HELFO på 800 43573.

Ring­te HELFO, der jeg fikk fem valg. Valg­te num­mer tre. Der sa de jeg måt­te rin­ge 05515. Der fikk jeg fem valg. Valg­te num­mer fem, det var feil, men de sat­te meg over til rett per­son. Han sa hun måt­te ha bank Id-kort. Vi ring­te ban­ken. Ban­ken sa det kos­tet 290 kro­ner per år. Det­te gjel­der to rei­ser fra Byre­mo til Kons­mo og en rei­se til Aren­dal.

Er det no­en som kan og vil hjel­pe oss å fyl­le ut et pa­pir reise­reg­ning­s­kje­ma? Helst in­nen Vest-ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.