FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Slik bru­ker Cultiva pen­ger i 2017

Pro­sjek­ter for barn og unge Pose­byen kul­tur­sko­le: 500.000 Barn i Byen: 300.000 Sør­norsk film­sen­ter, film­bil: 280.000 Vi­ten­sen­ter i Kris­tian­sand: 600.000 Cultiva Eks­press Ju­nior: 3.800.000 Nor­way Sum­mer Ga­mes 500.000 Kris­tian­sand in­ter­na-

Ta­lent­ut­vik­ling

Cultiva Eks­press: 3.250.000 Ung­doms­kil­den: 1.600.000 UKM Stor­by­pro­sjekt:

Kom­pe­tanse­ut­vik­ling

Scene­kunst sør: 500.000 Egen­re­gi, se­mi­na­rer: 500.000

Nye mu­lig­he­ter

His­to­ri­en om Cultiva/skf/ag­der Ener­gi: 470.000 sjo­na­le drage­fes­ti­val 350.000 Psy­ken vår, barn. 1.500.000 Geit­myra mat­kul­tur­sen­ter: 5.000.000 Bar­nas kul­tur­hus (satt av til to­tal kjøpe­sum på 35 mil­lio­ner): 10.000.000 Sum barn og unge: 22.830.000 150.000 Tra­fo: 600.000 Sum ta­lent­ut­vik­ling: 5.600.000 Sum kom­pe­tanse­ut­vik­ling: 1.000.000 Sum Nye mu­lig­he­ter: 470.000

To­talt 29.000.000 av en ram­me på 30.000.000

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.