Fikk lønns­øk­ning på 150.000

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hans An­ton­sen i Kilden tea­ter- og kon­sert­hus fikk fra 1. juli en lønns­øk­ning på 150.000 kro­ner. Den nye års­løn­nen er 1,15 mil­lio­ner kro­ner.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hans An­ton­sen i Kilden tea­ter- og kul­tur­hus tjen­te før lønns­øk­nin­gen mind­re enn tea­ter­sje­fen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.