Mo­torp­sycho nå og for all­tid

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

ROCK Mo­torp­sycho

The Tow­er (Ru­ne Gram­mo­fon/ Mu­sikk­ope­ra­tø­re­ne)

Det­te ban­det kom­mer ald­ri no­en gang til å gjø­re noe halvh hjer­tet.

28 år uti en e ek­sep­sjo­nelt pro­duk­tiv og frukt­bar kar­rie ere, er det noe nes­tent rø­rendeø d over Mo­torp­sycho­sMt am­bi­sjo­ner på rock­ens veg­ne. Mens sjan­ge­ren el­lers sit­ter fast i en henge­myr av stag­na­sjon, kom­mer­sia­li­se­ring og mar­gi­na­li­se­ring, fort­set­ter trøn­der­ne ufor­trø­dent å pushe gren­se­ne for hva tre mann kan gjø- re med gi­tar, bass og trom­mer (pluss, for all del, mel­lo­tron, tverr­fløy­te og masse­vis av and­re, mer el­ler mind­re ob­sku­re in­stru­men­ter). Og når det vir­ke­lig, vir­ke­lig sit­ter, er det vans­ke­lig å ten­ke seg noe her­li­ge­re.

«The Tow­er»-bas­sist Bent Sæt­her og gi­ta­rist Hans Mag­nus Ry­ans førs­te med To­mas Jär­myr bak trom­me­ne – er et 84 mi­nut­ter langt mas­to­don­tal­bum som lå­ter ak­ku­rat like for­fris­ken­de som det lå­ter vel­kjent.

Vi har hørt den bøse riffin­gen, den wag­ners­ke pro­gen og den pene, pas­to­ra­le folkrock­en før, men her har de fått så rike teks­tu­rer og så man­ge fen­gen­de hooks at man bare får lyst til å for­bli i den lett psy­ke­de­lis­ke lyd­ver­de­nen mu­sik­ken ma­ler opp.

Man tar ikke Mo­torp­sycho i å lage like­gyl­di­ge al­bum. No­en av dem opp­le­ves li­ke­vel mer skjell­set­ten­de enn and­re. Ak­ku­rat nå tror jeg at «The Tow­er» vil bli stå­en­de som de­res vik­tigs­te si­den «Trust Us» fra 1998.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.