FØD­SELS­DAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

99 år

Ruth Hjør­dis Olsen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til vår kjæ­re mor, svi­ger­mor, mor­mor, far­mor og olde­mor! Nor­ges spre­kes­te 99-åring! Vi er vel­dig glad i deg!

11 år

Leah Ås­land,

Evje og Hornnes. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Vi set­ter stor pris på deg og øns­ker deg ei su­per burs­dags­helg. Stor klem fra Le­an­der, Ly­dia,mam­ma og pap­pa. Far­mor og far­far på Nord­bø,besta og beste­far i Lia hil­ser også.

5 år

San­der Top­stad Hau­ge, Kris­tian­sand. San­der Top­stad Hau­ge fyl­ler 5 år søn­dag 17 sep­tem­ber. Gra­tu­le­rer mas­se med da­gen fra Om­mo og Big­ga på Dvergs­nes.

87 år

Art­hur Larsen, Aud­ne­dal. Gra­tu­le­rer så mye med 87-års­da­gen, kjæ­re mann, venn, pap­pa, svi­ger­far, beste­far og olde­far! Du er mo­ti­ve­ren­de sprek, og vi ser fram til å fei­re deg. Klem­mer fra oss alle.

8 år

Ei­vind Udø, Vennesla. Vi gra­tu­le­rer den kule, flot­te gut­ten vår med da­gen. Gle­der oss til burs­dags­fest. Vel­dig glad i deg. Man­ge burs­dags­klem­mer fra mor­mor, mor­far, t. Ma­ri­an­ne, o. Tot­to, Ing­rid So­fie, Olaf jr. og besta.

5 år

Em­ma Linea Aug­land Aat­ei­gen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen, Em­ma Linea! Hil­sen mam­ma, pap­pa, Noah og Elias.

70 år

Odd­gard Pedersen, Kris­tian­sand.

Hele Flekkerøyas Odd­gard Pedersen fyl­ler 70 år lør­dag 16. sep­tem­ber. Er vel­dig glad i deg! De størs­te gra­tu­la­sjo­ner fra Evy, Odd­finn og Hil­de!

8 år

Ma­rie I. Dran­ge, Kris­tian­sand. Hipp, hipp hur­ra! Vi vil gra­tu­le­re deg med 8-års­da­gen. Hil­sen beste­mor og beste­far.

5 år

Maren Gaude­stad, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for gode og om­sorgs­ful­le Maren som fyl­ler 5 år 17. sep­tem­ber. Vi gle­der oss mas­se til burs­dags­sel­skap med pak­ker, kake og is. Man­ge klem­mer fra Ma­lin, mam­ma og pap­pa.

60 år

To­ve Eia­lin Mi­ka­el­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til ver­dens bes­te kone, mor , svi­ger­mor og far­mor. Hil­sen Jan, Kje­til, Kris­tin, Kris­ti­ne, Pål, Sond­re og Eia­lin. Hå­per du får en su­per fei­ring av da­gen i dag.

7 år

Ing­vald Ver­dal, Hæge­bo­stad. Den­ne fine, bli­de fot­ball­gut­ten blir en­de­lig sju år. Da­gen har du ven­tet på len­ge og me fei­rer deg med stort fa­mi­lie­ka­las. Me er uen­de­leg glad i deg. Kos frå Karl As­bjørn, Thor­vald, pap­pa og mam­ma.

4 år

Oli­via Bjel­l­ås, Vennesla.

Tenk at du al­le­re­de har ruk­ket å bli fire år gam­mel. Det er så gøy å se deg vokse opp og bli en så god og utro­lig liv­lig jen­te. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen fra mam­ma, pap­pa og lille­søs­ter So­fia.

30 år

Ti­na Jacobsen, Kris­tian­sand.

Da var dron­nin­ga av Mone­heia blitt 30 år! Kvel­den skal til­brin­ges med kva­li­tets­egentid; Net­flix, små­godt og Gul mix 3. Ga­ver tas imot med takk, men husk bytte­lapp.

6 år

Sind­re Mæ­sel Skul­stad, Kris­tian­sand. Kjæ­re gull­gut­ten vår, Sind­re! En­de­lig er da­gen her, og du har blitt hele 6 år! Du er en fan­tas­tisk gutt som sprer gle­de hvor enn du går! Stor klem fra lille­søs­ter Per­nil­le og mam­ma.

3 år

Ja­kob Sa­mu­el­sen, Kris­tian­sand. Hur­ra for god­gut­ten Ja­kob, som blir 3 år søn­dag 17. sep­tem­ber. Du er en hjerte­knu­ser, som fyl­ler våre da­ger med mye liv og moro. Klem­mer fra Mathea, Kristoffer, mam­ma og pap­pa.

30 år

Han­ne Jacobsen, Kris­tian­sand.

Hipp hur­ra og gra­tu­le­rer med da­gen. Vi er glad i deg alle sam­men. Hil­sen mam­ma, pap­pa, Tri­ne og Jan Kris­ti­an. Vet­le og He­le­ne hil­ser også til su­per-tan­te.

6 år

Noah Mørkes­dalHaug­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for bes­te Noah som fyl­ler 6 år 16. sep­tem­ber :-) Vi els­ker deg og er så stol­te av deg. Mas­se burs­dags klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Je­sper.

2 år

So­fia Aure­bekk Aamodt,

Søg­ne. Hipp, hipp hur­ra for So­fia Aure­bekk Aamodt som fyl­ler 2 år 16. sep­tem­ber! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

12 år

To­ri Ro­sen­dahl, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer til To­ri som fyl­te 12 år 14. sep­tem­ber. Vi er stol­te og vel­dig glad i deg! Hil­sen mam­ma og pap­pa.

5 år

Mats Mi­li­an Mo , Birkenes. Gra­tu­le­rer med da­gen go'gut­ten vår. Vi er alle kjempe­glad i deg. Hil­sen lille­søs­ter, store­bror, mam­ma og pap­pa, Mo.

12 år

Mat­hil­de Stor­mJo­hann­es­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer til den­ne flot­te, snil­le jen­ta med 12-års­da­gen i dag, 16. sep­tem­ber. Man­ge klem­mer fra mor­mor.

5 år

The­odor Ber­geAn­der­sen, Oslo. Far­mor og far­far øns­ker yngs­te-søn­ne-søn­nen til lyk­ke med fem­års­da­gen med av­stands­klem­mer og flag­ging fra bal­kon­gen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.