10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

16. sep­tem­ber 2007

●● De unge pres­ses ut av leie­mar­ke­det tii Kris­tian­sand. Be­drif­ter som er på jakt et­ter lei­lig­he­ter for sine an­sat­te pres­ser lei­e­pri­se­ne i væ­ret, og det er de unge som får svi. – Det er man­ge til­rei­sen­de ar­beids­folk som tren­ger et sted å bo i Kris­tian­sand. Da blir det mind­re på and­re, sier Per Kåre Sel­le, le­der for SIA bo­lig. Han for­tel­ler at frem­de­les står 22 stu­den­ter på stu­dent­sam­skip­na­dens velte­lis­ter. lis­ter. Be­drif­ter Fædre­lands­ven­nen har værtt i kontakt med sier at de greit kan be­ta­le 10.000 000 kro­ner i må­ne­den for en lei­lig­het til an­sat­te. tte. – Hvis stu­den­ter kjem­per med oss om lei­lig­het,het, har de nok et pro­blem, sier Kjell Ham­men, per­so­nal­sjef er­so­nal­sjef i NOV.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.