Ny­født

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Rein­holdt Jo­han Bas­ma, Mo­en, døde 12. sep­tem­ber. Be­gra­ves fra Søn­de­led kir­ke fre­dag 22. sep­tem­ber.

Sver­re Foss­nes, His­øy, døde 13. sep­tem­ber. Be­gra­ves fra His­øy kir­ke fre­dag 22. sep­tem­ber.

Sti­na Ask Mik­kel­sen og Mi­kal Vass­botn, Kris­tian­sand. Ma­til­da Ask Vass­botn kom til ver­den 21.08.17 kl. 12.08. De stol­te for­eld­re­ne og res­ten av fa­mi­li­en er al­le­re­de hode­stups for­els­ket i den­ne vak­re skap­nin­gen og gle­der seg til å bli kjent.

Ju­lie Lie og Ole Mar­tin Jan­sen, Vennesla. Ju­lie Lie og Ole Mar­tin Jan­sen gif­tet seg 8. april i Vennesla kir­ke. Takk til alle som var med å gjø­re da­gen så flott og minne­rik!!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.