Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Fra hvil­ket land kom­mer den tid­li­ge­re fot­ball­spil­le­ren Eric Can­to­na?

2. Hva he­ter ad­mi­ni­stra­sjons­sen­te­ret i Opp­land?

3. Hvor langt er et de­cen­ni­um?

4. Hva he­ter ko­mi­ke­ren og pro­gram­le­de­ren fra Åle­sund som had­de pre­miere på sitt førs­te hel­af­tens show ”Mitt liv som Terje” i 2007?

5. Når er ”fetetirs­dag”?

6. Hva he­ter den øvers­te di­vi­sjo­nen i den tys­ke fot­bal­liga­en?

7. Hvil­ken dato er Fn-da­gen?

8. En­gelsk­man­nen Lewis Car­roll skrev en barne­bok som se­ne­re ble tegne­film, hva he­ter den?

9. I hvil­ket år døde Al­bert Ein­stein?

10. Hva er ja­pansk wa­sa­bi?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.