Fant kun én rund­ball

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Jak­ten etter rund­bal­ler i ha­vet end­te med at de fant en som skvul­pet mot stei­ne­ne.

– Det var vel­dig rart at vi ikke fant fle­re, sier ar­beids­le­der Ha­rald Øysle­bø i by­drifts­av­de­lin­gen til Mandal kom­mu­ne.

Den ene de fant var på Gis­mer­øya.

I alle fall 1000 rund­bal­ler er på av­veie etter flommen langs Man­dals­elva for 1,5 uke si­den. Man­ge stan­set på vei ned­over elva, og no­en løs­te seg opp. Da ble plas­ten vik­let inn i tra­er og grei­ner.

At­ter and­re stran­det langs elve­bred­den. Så hvor man­ge som har hav­net i sjø­en er ikke godt å si.

– Det må ha va­ert man­ge, sier Øysle­bø som sy­nes for­søp­lings­pro­ble­met det­te ska­per er trist å ten­ke på. Han an­be­fa­ler folk å si fra til kom­mu­nen om de ser fle­re rund­bal­ler i sjø­en.

– Så skal vi dra ut og hen­te dem. Det­te må opp, ikke bare av hen­syn til for­uren­sin­gen, men også for­di de ut­gjør en fare for båt­tra­fik­ken, sier han.

FOTO: PRIVAT

Her skvul­per rund­bal­len mot stei­ne­ne ved Gis­mer­øya. Man­ge fle­re er fort­satt på av­veie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.