Bil på ta­ket etter ut­for­kjø­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

●●– Det drei­er seg tro­lig om et rent uhell. Iføl­ge sjå­fø­ren skul­le han par­ke­re da fo­ten gled på pe­da­len. Der­med tril­let bi­len ut­for skrå­nin­gen, for­tel­ler Mar­tin Ug­land, ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt, til Faed­re­lands­ven­nen.

Klok­ka 10.02 tors­dag for­mid­dag fikk Ag­der po­liti­dis­trikt mel­ding om en tra­fikk­ulyk­ke ved Si­ra sta­sjon i Flekke­fjord.

Nød­eta­te­ne ryk­ket ut til ste­det. En 84 år gam­mel mann ble frak­tet til Sør­lan­det syke­hus i Flekke­fjord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.