Le­der­kå­rin­gen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

● Pri­se­ne for Årets unge leder og Årets kvin­ne­li­ge leder ble delt ut un­der ar­ran­ge­men­tet Le­der­løf­tet på Q42 tors­dag.

● Bak står De­loit­te, DNB, Hode­je­ger Ås­tveit, 07 Me­dia, Kvad ra­tur­for­enin­gen, Na­e­rings­for­en in­gen i Kris­ti­an­sa nds­re­gio­nen og Faed­re­lands ven­nen.

● Fi­na­lis­te­ne til å bli Årets kvin­ne­li­ge leder var Innov­en­tus Sørs adm.dir. Ka­mil­la Shar­ma, Ca­mil­la Es­pe­da­len (kon­tor­le­der hos Nor­con­sult i Kristiansand) og spa- og skjønn­hets­sa­lon ggrün­der Re­na­te Hart­vig­sen.

● De tre fi­na­lis­te­ne til å bli Årets unge leder var Ceci­lie Kit­tel­sen (bu­tikk­sjef i Ba­by­ca­re De­talj Kristiansand AS), re­kla­me- og it-grün­der Den­nis Tron­stad og Lille­mar­kens Shop­pings sen­ter­le­der Fred­rik Hod­ne.

● Mer enn 40 kan­di­da­ter ble vur­dert til de to pri­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.