Barne­trygd på ste­det hvil

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●●Re­gje­rin­gen vil ikke øke barne­tryg­den, men holder den på da­gens nivå.

Sat­sen for barne­tryg­den hol­des fast på 970 kro­ner i må­ne­den, vi­ser for­sla­get til stats­bud­sjett for 2018 som re­gje­rin­gen la fram tors­dag.

Barne­tryg­den har der­med ver­ken økt el­ler blitt pris­jus­tert på 22 år. Også i 1996 var barne­tryg­den på 970 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.