Fakta

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Svein Har­berg (59)

● Født i Ber­gen, bo­satt i Grim­stad

● Gift, fire barn

● Sen­ter­le­der Od­den bu­tikk­sen­ter (1988 - 93), salgs­sjef Se­lectiv In­vest (1993 - 99) dag­lig leder Trai­nee Sør (2008 - 2009)

● Ord­fø­rer i Grim­stad (2003 - 2007)

● Med­lem Aust-ag­der fyl­kes­ting (2003 - 2007)

● Stor­tings­re­pre­sen­tant for Aust-ag­der Høy­re (2009 - 2013, 2013 - 2017, 2017- 2021)

● Ak­tu­ell: Ny leder for Sør­lands­ben­ken på Stor­tin­get

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.