Kraf­tig søp­pel­brann

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT STEI­NAR VINDS­LAND

Det be­gyn­te å bren­ne kraf­tig i søp­la til Norsk Gjen­vin­ning på Mjå­vann tors­dag kveld.

– Det er snakk om kraf­tig brann i et in­du­stri­bygg, sa alarm­sen­tral­ope­ra­tør i 110 Ag­der, Stig Trond­sen, da Faed­re­lands­ven­nen ring­te.

Klok­ken 20.58 meld­te po­li­ti­et om brann i en byg­ning på Mjå­vann i Songdalen.

22.05 opp­lys­te brann­ve­se­net at de had­de kon­troll på bran­nen, men at det var røyk­ut­vik­ling på ste­det.

Brann­mann­ska­per fra Søg­ne og Kris­tian­sand ble sendt ut med fire bi­ler til ste­det. Bran­nen opp­sto i et la­ger. Det brant i søp­pel av pa­pir og tre­verk, iføl­ge brann­sjef Jan Røilid.

Han kun­ne også for­tel­le at røy­ken ikke var gif­tig, men at sluk­kin­gen tok lang tid for­di det var snakk om sto­re meng­der søp­pel.

Am­bu­lan­se og po­li­ti var også til ste­de, men in­gen per­soner ble ska­det.

FOTO: STEI­NAR VINDS­LAND

Brann­ve­sen, po­li­ti og am­bu­lan­se ryk­ket alle ut til bran­nen på Mjå­vann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.