Fire av de som hav­net i van­net var i fa­mi­lie

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

De to skole­ele­ve­ne på 19 og 20 år som døde i ulyk­ken i Sel­jord­s­vat­net, var flykt­nin­ger. Sø­ket etter la­ere­ren de­res på­går fort­satt.

En av de om­kom­ne skole­ele­ve­ne var ens­lig mindre­årig. Den and­re om­kom­ne var en av fire i sam­me fa­mi­lie som var med på båt­tu­ren. I alt var det seks per­soner i ulyk­kes­bå­ten, som nå er fun­net. Den sjet­te, en la­erer, er fort­satt sav­net.

Ulyk­ken skjed­de i 14-ti­den tors­dag da en li­ten fri­tids­båt med seks per­soner om bord kant­ret på Sel­jord­s­vat­net i Tele­mark.

To menn på 20 og 19 år døde etter å ha hav­net i van­net, mens en tred­je fort­satt er sav­net. De and­re klar­te å red­de seg i land.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Sto­re mann­ska­per søk­te fre­dag etter den sav­ne­de man­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.