– Vil ikke an­gri­pe kur­de­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Opp­lys­nin­ge­ne om en ira­kisk of­fen­siv mot ira­kis­ke kur­de­re er «fals­ke ny­he­ter», hev­der lan­dets stats­mi­nis­ter Hai­der Al-aba­di.

– Våre va­ep­ne­de styr­ker kan ikke og vil ikke an­gri­pe våre bor­ge­re, uan­sett om de er ara­be­re el­ler kur­de­re. Det lig­ger en be­kla­ge­lig agen­da bak de fals­ke ny­he­te­ne som spres, skri­ver Aba­di på Twit­ter fre­dag.

Også ge­ne­ral­sta­ben i den ira­kis­ke ha­eren til­bake­vi­ser opp­lys­nin­ge­ne. De ira­kis­ke re­gje­rings­styr­ke­ne er kun i gang med en opp­ryd­nings­ope­ra­sjon i om­rå­der som er gjen­erob­ret fra IS, hev­der ge­ne­ral­sta­ben. Tid­li­ge­re fre­dag meld­te ny­hets­by­rå­et AFP at de ira­kis­ke sol­da­te­ne har be­gynt en of­fen­siv for å gjen­erob­re Kir­kuk­pro­vin­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.