10 år si­den

14. OK­TO­BER 2007

Faedrelandsvennen - - NAERT -

●● Små­bøn­der i Val­le har på få år gått fra lave løn­nin­ger til å bli tom­te mil­lio­na­erer. Saue­bon­de Tryg­ve Brok­ke(51) sam­let seg i fjor en for­mue på 3,3 mil­lio­ner kro­ner. I 2000 var for­muen null og han tjen­te 17.800 kro­ner. Mens pen­sjo­nist og små­bru­kei­er Knut J. Ho­vet(67) had­de 2,7 mil­lio­ner kro­ner i for­mue i fjor. I 2000 had­de han kun 33.000 kro­ner. – Ba­re pa­pir­pen­ger, sier la­erer og ei­er av små­bruk med hei­mark, Øystein Berg. I lø­pet av seks år har han økt for­muen fra 717.000 kro­ner til fem mil­lio­ner kro­ner. Det er hytte­even­ty­ret i Brok­ke som er år­sa­ken til at Val­le-bøn­de­ne har fått en kraf­tig øk­ning i for­mu­e­ne. Til nå har Brok­ke Ei­ge­dom AS solgt 200 hytte­tom­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.