Bjørn Jo­hans­son fyl­ler 70 år

Faedrelandsvennen - - NAERT - PER-OTTO SANDVIG

●●Bjørn Jo­hans­son fyl­ler 70 år den 15. ok­to­ber. Jeg har hatt den glede å kjen­ne ham I over 40 år, og har job­bet sam­men med ham over 25 år. Han har gjort mye for nors­ke stu­den­ter i Sveits. Vi­de­re har han i he­le sin in­ter­na­sjo­na­le kar­rie­re va­ert stolt av å va­ere nord­mann.

Gra­tu­le­rer så mye med da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.