Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Se Starts logo-de­batt di­rek­te

● Fra klok­ka 19 i kveld kan du føl­ge de­bat­ten om den nye Start-lo­go­en di­rek­te på fvn.no. Da er det års­møte i Start, og vi sen­der fra Spare­ban­ken Sør Are­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.