Kla­ger døds­fall i fryse­boks inn for Riks­ad­vo­ka­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN­NE B. PRESTVOLL

Søn­nen til Ragnhild Ka­mil­la Sand­voll fra Søg­ne, som ble fun­net død i 1999, kjem­per vi­de­re for at po­li­ti­et skal gjen­opp­ta etter­forsk­nin­gen av sa­ken.

Po­li­ti­et kon­klu­der­te i en ny etter­forsk­ning for to år siden med at kvin­nen tok sitt eget liv, og hen­la sa­ken.

– Slik jeg ser det er det ikke be­vis­mes­sig grunn­lag for å si at av­døde mis­tet li­vet ved en straff­bar hand­ling, sier stats­ad­vo­kat Erik Er­land Hol­men til avi­sen.

Nå har søn­nen kla­get stats­ad­vo­ka­tens hen­leg­gel­se inn for Riks­ad­vo­ka­ten. I kla­gen pe­ker advokat Ha­rald Jah­ren på veg­ne av søn­nen på det de mener er ty­de­li­ge mang­ler i etter­forsk­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.