Farts­kon­troll ga fangst

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●●Po­li­ti­et had­de søn­dag kveld tra­fikkon­troll på E 39 i Lyng­dal, fra klok­ka 19.45 til klok­ka 22.25. Kon­trol­len re­sul­ter­te i be­slag av to fø­rer­kort, samt 13 for­enk­le­de fore­legg på grunn av for høy fart. Høy­es­te fart ble målt til 110 kilo­me­ter i ti­men i 70-so­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.