Bil­brann på E 39

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●●Ved 09.15-ti­den be­gyn­te det å bren­ne i en bil som kjør­te vest­over på E 39. Få mi­nut­ter se­ne­re sto bi­len i full fyr. Brann­ve­se­net kom til ste­det fem mi­nut­ter etter­på og fikk sluk­ket bran­nen. Hen­del­sen skjed­de på europa­vei­en mel­lom Brenn­åsen i Song­da­len og Volle­berg i Søg­ne kom­mu­ne.

FOTO: TIPSER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.