Fa­ren kniv­stakk tre­åring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En tre­åring døde på syke­hus etter å ha blitt kniv­stuk­ket på en leke­plass i Borgå i Fin­land. Bar­nets far er på­gre­pet, mis­tenkt for å stå bak.

Vol­den skjed­de ved en leke­plass i sen­trum av Borgå. Bar­net ble fløy­et med luft­am­bu­lan­se til syke­hus, men li­vet sto ikke til å red­de. Fa­ren had­de tatt med seg bar­net bort fra hjem­met uten lov, opp­ly­ser po­li­ti­et. Ved hjelp av makt fikk po­liti­pa­trul­jen som an­kom par­ken, stan­set og på­gre­pet man­nen. Fle­re per­soner ble vit­ne til hen­del­sen. Po­li­ti­et opp­ly­ser at etter­forsk­nin­gen av sa­ken fort­set­ter med av­hør så snart det lar seg gjø­re. Man­nen som er sik­tet for dra­pet, er en 40 år gam­mel fransk stats­bor­ger, iføl­ge ny­hets­by­rå­et FNB. Han skal etter pla­nen av­hø­res i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.