10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

15. NO­VEM­BER 2007

●●Bjørn Hel­ge Ri­i­se og Chris­ti­an Grind­heim bru­ker alle mid­ler for å lok­ke Kris­to­fer Ha­e­stad til hen­holds­vis Lille­strøm og Vå­ler­en­ga. I går brøt det ut el­le­vill og hu­mør­fylt dra­kamp om Starts midt­bane­ter­ri­er, da Faed­re­lands­ven­nen sam­let trio­en i gan­gen på Sas-ho­tel­let i Oslo etter endt lands­lags­tre­ning. – Huff, jeg er visst sjanse­løs, suk­ket «Lil­le-ri­i­se» etter å ha måt­tet gi tapt for jern­gre­pet til Va­åler­en­ga-kap­tein Grind­heim. Etter Starts ned­rykk til 1. di­vi­sjon av­slør­te Faed­re­lands­ven­nen at Vå­ler­en­ga jak­ter på en su­per­trio på midt­ba­nen be­stå­en­de av Grind­heim, Mar­tin And­re­sen og Ha­e­stad. Sam­ti­dig ble det klart at også Lille­strøm har kas­tet seg inn i kam­pen om å sik­re seg un­der­skrif­ten til Starts mest etter­trak­te­de spil­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.