Syn­ne Ljos­land ble nor­ges­mes­ter

Faedrelandsvennen - - SPORT - JAN A. JOHANNESEN,

Kris­tian­san­de­ren Syn­ne Ljos­land vant Nm-gull i young ri­ders i hel­gen.

Ama­lie Mar­ki Dri­ve­nes fra Ven­ne­sla vant sølv.

aren­dal

Sam­men med hes­ten Ho­pe høs­tet Syn­ne vel­for­tjent ju­bel etter å ha kjem­pet seg til topps gjen­nom to tøf­fe av­de­lin­ger og tre run­der samt om­hop­ping om gul­let. Ama­lie Mar­ki Dri­ve­nes fra Ven­ne­sla tok en sen­sa­sjo­nell sølv­me­dal­je på hes­ten El­me­går­dens Art­os.

Syn­ne og Ama­lie, beg­ge 19 år, er førs­te års young ri­de­re og beg­ge har va­ert el­ler er Kkg-elev. Syn­ne er Ta­lent i Ag­der-elev og tar topp­idrett over fi­re år, Ama­lie av­slut­tet på topp­idrett i år. 16 fi­na­lis­ter stil­te til start i unge ryt­te­res mes­ter­skap (19 til 21 år) og blant dis­se var det kun to med null i pro­to­kol­len den­ne vik­ti­ge fi­nale­lør­da­gen i regi av Aren­dal og Grim­stad Ri­de­klubb. Den ene av dis­se var Syn­ne, som bak tøy­le­ne på sin Ho­pe vir­ke­lig sat­set alt på at det nå en­de­lig skul­le va­ere hen­nes tur til å ta gul­let.

I fjor kap­ret nem­lig duo­en Inm-søl­vet for young ri­ders, og tid­li­ge­re i år kap­ret de to sølv i nor­disk mes­ter­skap i Sve­ri­ge.

Syn­ne og Ho­pe rev førs­te bom i Ter­je Ol­sen Nalums kre­ven­de bane. Men i res­ten av run­den og i den av­gjø­ren­de run­den red hun feil­fritt.

Der­med var det du­ket for om­hop­ping om gull og sølv, der Syn­ne møt­te lag­venn­in­ne og tre­nings­part­ner gjen­nom man­ge år, Ama­lie Mar­ki Dri­ve­nes på hes­ten Art­os.

Et lite riv i om­hop­pin­gen kos­tet Ama­lie gul­let, og Syn­ne kun­ne tøy­le Ho­pe ru­ti­nert inn til tri­umf.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.