Dekk­skift.

Faedrelandsvennen - - SPORT - MA­RIE N. KALVEHAGEN

Så kom den sam­me ti­den igjen, ti­den da jeg al­le­re­de bur­de ha skif­tet til vin­ter­dekk. Den førs­te snø­en har kom­met fle­re ste­der i lan­det, og før jeg aner det må jeg la bi­len stå. Det skjed­de i fjor, og det kom­mer til å skje igjen. Men det bur­de ikke skje, for jeg kla­rer jo fint å skif­te dekk selv. Min fe­mi­nist av en far­mor be­tal­te meg for å skif­te dek­ke­ne hen­nes fra jeg var 13 år. Det kun­ne ald­ri va­ere mi­ne brød­re, for jeg måt­te la­ere meg å bli en selv­sten­dig kvin­ne: «Du vet, da jeg var ung var det an­sett som uan­sten­dig for kvin­ner å ta fø­rer­kor­tet». Min far­mor tok hel­dig­vis lap­pen se­ne­re i li­vet, men har man­ge venn­in­ner som sli­ter med å kom­me seg rundt etter man­nen gikk bort. Så selv om det er stress å skif­te dekk, er jeg glad for at det er like na­tur­lig at jeg, i til­legg til mi­ne brød­re, har la­ert å skif­te dekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.