Anti­bio­ti­ka tar knek­ken på in­flu­en­sa

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

17 Anti­bio­ti­ka tar ef­fek­tivt knek­ken på bak­te­ri­er, men er sjanse­løse mot in­flu­en­sa el­ler for­kjø­lel­se, da beg­ge dis­se in­fek­sjo­ne­ne skyl­des vi­rus. Anti­bio­ti­ka fun­ge­rer ved å blok­ke­re den kje­mis­ke pro­ses­sen som bak­te­ri­er av­hen­ger av for å over­le­ve og for­me­re seg, mens vi­rus for­me­rer seg ved å ta over cel­le­ne våre. De på­vir­kes der­for ikke av anti­bio­ti­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.