Slik vir­ker stress

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

For mye stress kan ha en ne­ga­tiv ef­fekt på for­skjel­li­ge de­ler av krop­pen.

« stress har en stør­re ne­ga­tiv ef­fekt hvis vi tror det er ska­de­lig »

Hy­po­ta­lamus for­bin­der hjer­nen med det en­do­kri­ne sys­te­met som pro­du­se­rer stress­hor­mo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.