Syre

Fantastisk vitenskap - - Kjemi -

En for­bin­del­se som « av­gir » hydro­ge­nio­ner når den plas­se­res i en vann­hol­dig opp­løs­ning. Jo høy­ere kon­sen­tra­sjon av hydro­ge­nio­ner som fri­gjø­res, gj jo kraf­ti­ge­re er sy­ren.

jgy

Noen kil­der med na­tur­lig ko­ken­de sy­rer har en pH- ver­di på rundt 1, like surt som bat­teri­sy­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.